• Ώρες Λειτουργίας
  • Δευ - Παρ : 9:00 πμ έως 5:00 μμ

Galaxy CRM

SingularLogic Διαχείριση


Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες (CRM) που οργανώνει, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους πελάτες της. Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει την επιχείρηση που το επιλέγει στο μέλλον.

Βασικά Προτερήματα:

  • Διαχείριση Πελατών, Πόρων, Ειδών
  • Εργασίες Πωλήσεων
  • Εξυπηρέτηση Πελατών / Service
  • Ευκαιρίες Πώλησης
  • Εκστρατείες Marketing
  • Διαχείριση Μελών & Loyalty

Όποια κι αν είναι η φύση της επιχείρησής σας, οργανώστε, παρακολουθήστε, διαχειριστείτε και βελτιστοποιήστε την με το CRM Galaxy της SingularLogic

Δυνατότητες CRM

Διαχείριση Επαφών

Η εφαρμογή παρακολουθεί όλα τα στοιχεία των επαφών είτε είναι λογαριασμοί – εταιρίες είτε φυσικά πρόσωπα είτε υποκαταστήματα. Επιπλέον μπορεί να έχουν σχέση πελάτη, προμηθευτή, συνεργάτη, είτε εργαζόμενου στην εταιρία, είτε απλά να είναι υποψήφιος πελάτης

Πολύ σημαντική είναι επίσης η σχέση μεταξύ των επαφών, όπου σε μία εταιρία αναφέρονται τα φυσικά πρόσωπα επικοινωνίας και η θέση τους στην επιχείρηση καθώς και τα υποκαταστήματά της. Επιπλέον στα φυσικά πρόσωπα, μπορούν να οριστούν προσωπικές (πχ πατέρας – υιός) ή άλλες σχέσεις

Σημειώνεται ότι μία επαφή μπορεί να συσχετίζεται με πολλούς λογαριασμούς όπως πχ. ένας λογιστής που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πολλές εταιρίες

Διαχείριση Πόρων

Το CRM συμμετέχει και στην ενδοεταιρική οργάνωση. Δίνει την δυνατότητα εισαγωγής του οργανογράμματος της επιχείρησης, με επιπλέον δυνατότητες ανάθεσης εργασιών σε υφισταμένους, πρόσκληση σε ραντεβού, εύρεση διαθεσιμότητας υπαλλήλων ή εξοπλισμού κ.ά.

Σύστημα Ασφαλείας

Στην σύγχρονη επιχείρηση υπάρχουν διακριτοί ρόλοι με διαφορετικά καθήκοντα και δικαιώματα. Το CRM προσφέρει ένα εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας, βασισμένο στο οργανόγραμμα της εταιρίας αλλά και στους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα - διεύθυνση

Κοινές Δραστηριότητες

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής ή προσωπικής (ραντεβού) είτε με άλλο τρόπο, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής

Μαζικές Δραστηριότητες - Καμπάνιες

Όταν μία ενέργεια αφορά παραπάνω από μία επαφή πχ. στα πλαίσια μιας διαφημιστικής καμπάνιας, τότε χρησιμοποιούνται οι μαζικές δραστηριότητες

Ευκαιρίες Πώλησης

Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του κύκλου πώλησης, από την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την δημιουργία προσφοράς στην εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης

Συγχρονισμός με MS-Outlook

Δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες, να συγχρονίσουν τα στοιχεία που έχουν στον προσωπικό τους υπολογιστή με αυτά του CRM

Telemarketing

Μέσω των telemarketing ενεργειών μπορούμε να ορίσουμε νέες δραστηριότητες πχ. νέα ραντεβού. Στη συνέχει πληροφορούμαστε για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας

Workflows

Κάποιες διαδικασίες μπορούν να περιλαμβάνουν ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες να εμπλέκουν και διαφορετικούς ενδιαφερόμενους, όπως πχ. μία αίτηση αδείας ακολουθεί μία ροή εγκρίσεων πριν φτάσει στο τμήμα προσωπικού

Help Desk

Η υποστήριξη της μετά την πώληση σχέσης με τους πελάτες είναι ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της πιστότητας των πελατών και την εδραίωση του καλού ονόματος της εταιρίας

Ανταγωνισμός

Ανταγωνιστές και ποια προϊόντα προωθούν στην αγορά με τιμοκατάλογο ανά ανταγωνιστή, ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς και με ποια δικά μας ανταγωνίζονται, ποιες επαφές (πελάτες) έχουν ποια είδη ανταγωνισμού

Έργα

Επέκταση της Διαχείρισης Έργων της εμπορολογιστικής εφαρμογής


OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα