• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευ - Παρ : 9:00 πμ έως 5:00 μμ

SingularLogic Genesis - Διοικητικές Εφαρμογές

SingularLogic Διοικητικές Εφαρμογές


Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Διοικητικών Εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Οργανισμών για την παρακολούθηση υπηρεσιών που σχετίζονται με τους πολίτες των Δήμων

Η εφαρμογή αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά δομικά υποσυστήματα:

 • Δημοτολόγιο
 • Εκλογικοί Κατάλογοι
 • Μητρώο Αρρένων
 • Πρωτόκολλο
 • Αιτήματα Πολιτών

Οργανώστε αποτελεσματικά την διαχείριση, των Δημοτολογίου, Εκλογικών Καταλόγων, Μητρώων Αρρένων, Πρωτοκόλλου

Διοικητικές Εφαρμογές

Δημοτολόγιο

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

 • Σύμφωνο με την εφαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου
 • Υποστήριξη τοπικών και απομακρυσμένων συνδέσεων
 • Εύχρηστο περιβάλλον εργασίας
 • Ασφάλεια δεδομένων, ασφάλεια στην πρόσβαση και οργάνωση συστήματος ασφαλείας με ρόλους και δικαιώματα χρηστών
 • Διαχειρίζεται εγγραφές Δημοτολογίου και εκδίδει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και καταλόγους
 • Λειτουργεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία
 • Εκτυπώνει το Επίσημο Βιβλίο Δημοτολογίου
 • Διαχειρίζεται Εκλογικούς Καταλόγους
 • Καλύπτει πλήρως τους Δήμους «Καποδίστρια»
 • Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση για τα Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Έχει on–line επικοινωνία με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
 • Ενημερώνει την εφαρμογή του Μητρώου Αρρένων
 • Προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ, με έξυπνο σύστημα παραμετροποίησης και διευκολύνει την αρχική καταχώρηση των οικογενειακών μερίδων με πίνακες παραμετρικών στοιχείων, οι οποίοι προσαρμόζονται από το χρήστη
 • Χρησιμοποιεί έξυπνο σύστημα δημιουργίας φορμών εκτύπωσης (με άντληση πληροφοριών από τα αρχεία) και εκδίδει κάθε τύπο πιστοποιητικού, καταλόγου ή άλλου εγγράφου, που απαιτεί ο χρήστης
 • Διατηρεί αρχείο πτώσεων ονομάτων και σχηματίζει αυτόματα τις γραμματικές πτώσεις για σωστή έκδοση πιστοποιητικών
 • Κάνει πληθώρα ελέγχων για προστασία από χειριστικά λάθη π.χ. το πρώτο γράμμα των κύριων ονομάτων μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο, προειδοποίηση για πληκτρολόγηση λατινικού χαρακτήρα, απαγόρευση εισαγωγής ημερομηνίας γέννησηςμεταγενέστερης της ημερομηνίας εγγραφής κ.λπ.
 • Μεταφέρει αυτόματα τα μέλη σε άλλη ή νέα μερίδα, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου πληκτρολόγηση των στοιχείων

Εκλογικοί Κατάλογοι

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

Σκοπός του υποσυστήματος είναι ο καθορισμός βασικών – για τα υπόλοιπα υποσυστήματα – παραμέτρων, που κυρίως έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική οργανωτική δομή ενός ΟΤΑ

 • Καθορισμός Δημοτικών Διαμερισμάτων ενός ΟΤΑ
 • Καθορισμός Ενοριών, Οικοδομικών τετραγώνων ή Ταχυδρομικών τομέων ενός ΟΤΑ
 • Καθορισμός Οδών (ή Τμημάτων οδών) ενός ΟΤΑ
 • Διαχείριση Συνοικισμών ενός ΟΤΑ

Εκλογείς δημότες

Σκοπός του υποσυστήματος αυτού είναι ο αρχικός καθορισμός του εκλογικού σώματος ενός ΟΤΑ και κατόπιν η διαρκής ενημέρωσή του με στοιχεία που προέρχονται είτε από τα δημοτολόγια του ΟΤΑ είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών

Ετεροδημότες

Σκοπός του υποσυστήματος είναι η διαχείριση του σώματος των ετεροδημοτών ενός ΟΤΑ

 • Διαχείριση αιτήσεων ετεροδημότευσης ή ακύρωσης ετεροδημότευσης
 • Διαχείριση στοιχείων ετεροδημοτών: Διαχείριση όλων των εκλογικών στοιχείων των δημοτών ενός ΟΤΑ
 • Έλεγχος εγκυρότητας ετεροδημοτών: Έλεγχος της εγκυρότητας των ετεροδημοτών σύμφωνα με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αιτήσεων ετεροδημότευσής τους

Εκλογικά διαμερίσματα

 • Διαχείριση εκλογικών διαμερισμάτων: Διαχείριση των στοιχείων των εκλογικών διαμερισμάτων
 • Ένταξη εκλογέων σε εκλογικά διαμερίσματα: Αντιστοίχηση εκλογέων (δημοτών και ετεροδημοτών) με εκλογικά διαμερίσματα είτε άμεσα είτε έμμεσα (αντιστοιχίζοντας διευθύνσεις του ΟΤΑ με εκλογικά διαμερίσματα)
 • Εξαγωγή αρχείου εκλογικών διαμερισμάτων: Εξαγωγή – σε αρχείο κειμένου – των στοιχείων των εκλογικών διαμερισμάτων

Μητρώο Αρρένων

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

 • Διαχειρίζεται εγγραφές Μητρώου Αρρένων και εκδίδει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και καταλόγους
 • Εκτυπώνει το Επίσημο Βιβλίο Μητρώου Αρρένων
 • Έχει on–line επικοινωνία με την εφαρμογή του Δημοτολογίου (Εθνικό Δημοτολόγιο)
 • Έχει on–line επικοινωνία με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για αυτόματη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου
 • Προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ με έξυπνο σύστημα παραμετροποίησης και διευκολύνει την αρχική καταχώρηση των μητρώων με πίνακες παραμετρικών στοιχείων, οι οποίοι προσαρμόζονται από το χρήστη
 • Με δυναμικό σύστημα ορισμού κριτηρίων επιλογής εγγραφών εκδίδει μαζικά έγγραφα και πιστοποιητικά για ομάδες μελών π.χ. στρατολογικοί κατάλογοι. Με το ίδιο σύστημα εκδίδει πλήθος στατιστικών και πληθυσμιακών στοιχείων
 • Τηρεί και διαχειρίζεται ιστορικό μεταβολών, όπου καταχωρούνται οι μεταβολές που επιφέρει ο κάθε χρήστης
 • Παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ταξινόμησης στο τέλος κάθε έτους

Πρωτόκολλο

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής:

 • Διαχείριση εισερχομένων/εξερχομένων εγγράφων
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Ημερομηνία εισερχομένου/εξερχομένου
 • Περίληψη εγγράφου
 • Συσχετίσεις εγγράφων
 • Διεκπεραίωση εγγράφων
 • Διακίνηση και παρακολούθηση εγγράφων
 • Εκτυπώσεις εγγράφων

Αιτήματα Πολιτών

Καταγράφει αιτήματα και παράπονα πολιτών, χαρακτηρίζει την προτεραιότητά τους και την κατάστασή τους, δημιουργεί λίστες προς ενέργεια ανά τμήμα, εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχής

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

 • Συλλογή Αιτημάτων
 • Καταχώριση Αιτημάτων
 • Δρομολόγηση Κοινοποιήσεων
 • Συνδέεται με το Πρωτόκολλο
 • Παρακολούθηση σταδίου διεκπεραίωσης

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα