• Ώρες Λειτουργίας
  • Δευτέρα - Παρασκευή
  • 9:00 πμ - 5:00 μμ

SingularLogic Genesis ΤΑΠ

SingularLogic Τέλη Ακίνητης Περιουσίας


Το Τ.Α.Π., μια εφαρμογή του Singularlogic Genesis εμπερικλείεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Genesis για τους ΟΤΑ, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των Οργανισμών για την παρακολούθηση της Οικονομικής διαχείρισης των Τελών Ακίνητης Περιουσίας

Περιγραφή Εφαρμογής

Οι μέχρι τώρα διαδικασίες υπολογισμού και είσπραξης ΤΑΠ στους Δήμους είναι αργές, όχι αποδοτικές και με μεγάλο ενδεχόμενο λάθους. Το αποτέλεσμα είναι να μην αποδίδεται σωστά στους δημότες η χρέωση ΤΑΠ και πολύ συχνά ο εκάστοτε Δήμος να στερείται ένα σημαντικόέσοδο ή να βρίσκεται υπόλογος για ακούσια λάθη

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού και απόδοσης ΤΑΠ μέσω της παρούσας εφαρμογής επιλύει τα μέχρι τώρα προβλήματα και περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια λάθους

Η εφαρμογή Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ που έχουν ανάγκη από μία διαδικασία υπολογισμού και είσπραξης των τελών ακίνητης περιουσίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων και μη

Το πρόγραμμα Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες μηχανογράφησης των ΟΤΑ ως προς τη διαδικασία υπολογισμού και απόδοσης ΤΑΠ για όλα

τα ακίνητα που υπάγονται στον εκάστοτε Δήμο/Κοινότητα και επιπλέον του υπολογισμού και απόδοσης των ΔΤ και ΔΦ για όσα ακίνητα είναι ηλεκτροδοτούμενα

Η παραπάνω λειτουργία της εφαρμογής απαιτεί την έγκυρη, επίκαιρη και με πλήρη τρόπο καταγραφή των στοιχείων των ακινήτων, που ανήκουν στους πολίτες του εκάστοτε Δήμου

Οργανώστε αποτελεσματικά τη διαχείριση, τους πόρους και τα έσοδα του ΟΤΑ σας με την εφαρμογή Genesis της SingularLogic

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

Δυνατότητα υπολογισμού ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενα και μη-ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα)
  • Αυτόματη εισαγωγή στο σύστημα του αρχείου ακινήτων, που αποστέλλει η ΔΕΗ, προκειμένου να επεξεργαστεί τα δεδομένα το πρόγραμμα.
  • Παρακολούθηση των στοιχείων των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
  • Ενημέρωση του συστήματος με τους πιο πρόσφατους τρόπους υπολογισμού ΤΑΠ
  • Έγκαιρη ενημέρωση (πριν από την πράξη του υπολογισμού) και κατάρτιση των πινάκων με τις παραμέτρους που συμμετέχουν στον υπολογισμό
  • Έγκαιρη ενημέρωση (πριν από την πράξη του υπολογισμού) των στοιχείων των ακινήτων και ιδιοκτητών σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μεταβολές

Παρακολούθηση στοιχείων των ακινήτων

Παρακολούθηση των στοιχείων των ακινήτων για ηλεκτροδοτούμενα και μη-ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Παρακολούθηση των στοιχείων των ιδιοκτητών και ποσοστών συμμετοχής στο είδος της ιδιοκτησίας

Παρακολούθηση των ιδιοκτητών των ακινήτων με ποσοστό συμμετοχής ανά ιδιοκτήτη και ανανέωση των δεδομένων ανά έτος

Διαχείριση αρχείου δρόμων

Μοναδική καταγραφή του κάθε δρόμου και επανακατανομή των δρόμων λόγο μετονομασίας, χωρίς να επηρεάζεται η ιστορικότητα των οικονομικών στοιχείων

Διαχείριση αρχείου ζωνών

Τήρηση αρχείου ζωνών ανά έτος με δυνατότητα αυτόματου προσδιορισμού ζώνης βάση της οδού. Δυνατότητα επανακατανομής των δρόμων σε νέες ζώνες, χωρίς να επηρεάζεται η ιστορικότητα των οικονομικών στοιχείων.

Διαδικασία διαβάσματος δισκέτας από την ΔΕΗ και ενημέρωση των στοιχείων ακινήτων στο τρέχον έτος

Η εφαρμογή μπορεί να διαβάζει δισκέτα της ΔΕΗ και να ενημερώνει τα στοιχεία των ακινήτων όλα ή όποια επιθυμεί ο χρήστης. Υπάρχει η δυνατότητα να διαβάζει και διαφορετικές δισκέτες της ΔΕΗ, αν ο Δήμος περιέχει πολλά Δημοτικά διαμερίσματα (πρώην κοινότητες)

Διαδικασία υπολογισμού των χρεώσεων για ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ για τα ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα και μη

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει για το ποια ακίνητα θέλει να γίνει ο υπολογισμός με διάφορα κριτήρια. Να ορίσει ελάχιστη τιμή που θα χρεώνεται. Να ορίσει ποια τέλη θέλει να υπολογίσει (ΤΑΠ,ΔΤ,ΔΦ). Να επιβάλει πρόστιμα με μεταβλητό ποσοστό επί του ποσού

Αυτόματος υπολογισμός της τιμής οικοπέδου βάση του πίνακα τιμής ζώνης – ΣΑΟ
Δυνατότητα παρακολούθησης μέσα από το ΤΑΠ της κατάστασης των χρεώσεών του
Διαδικασία ελέγχου χρεώσεων για χρεώστη και έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα