• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευτέρα - Παρασκευή
 • 9:00 πμ - 5:00 μμ

SingularLogic Genesis Ύδρευση

SingularLogic Ύδρευση ΟΤΑ


Στόχος της εφαρμογής είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός ΟΤΑ για μηχανογράφηση της διαδικασίας υπολογισμού και γενικότερα της διαχείρισης του ανταποδοτικού τέλους Ύδρευσης που επιβάλλεται σε όσους χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους του ΟΤΑ. Η εφαρμογή αφορά στους ΟΤΑ που δεν έχουν συστήσει Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

 • Διαχειρίζεται οικονομικά, τη χρέωση κατανάλωσης ύδρευσης, αποχέτευσης και λοιπών τελών και εκδίδει τα απαραίτητα παραστατικά και καταλόγους
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης των Δήμων και Κοινοτήτων και καλύπτει πλήρως την τρέχουσα νομοθεσία
 • Διαχειρίζεται παραμετρικά επί πλέον τέλη, παράλληλα με την ύδρευση - αποχέτευση
 • Καλύπτει πλήρως τους Δήμους του σχεδίου «Καποδίστριας», δίνοντας δυνατότητα διαχωρισμού των υπόχρεων σε δημοτικά διαμερίσματα
 • Υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση για τα Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Έχει on–line επικοινωνία με το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα με αμφίδρομη ενημέρωση (Χρηματικοί κατάλογοι, εισπράξεις, εκπτώσεις κ.λπ.)
 • Προσαρμόζεται εύκολα στις ιδιαιτερότητες κάθε ΟΤΑ, με έξυπνο σύστημα παραμετροποίησης και διευκολύνει την αρχική καταχώρηση των παροχών με πίνακες παραμετρικών στοιχείων οι οποίοι προσαρμόζονται από το χρήστη
 • Χρησιμοποιεί έξυπνο σύστημα δημιουργίας φορμών εκτύπωσης (με άντληση πληροφοριών από τα αρχεία) και εκδίδει κάθε τύπο παραστατικού, καταλόγου ή άλλου εγγράφου που απαιτεί ο χρήστης
 • Κάνει πληθώρα ελέγχων για προστασία από χειριστικά λάθη
 • Διαθέτει ανά πάσα στιγμή δυναμικό και εύχρηστο ευρετήριο ταξινομημένο ως προς οποιοδήποτε πεδίο ή συνδυασμό πεδίων του αρχείου παροχών, χρεώσεων κ.λπ.
 • Με δυναμικό σύστημα ορισμού κριτηρίων επιλογής εγγραφών εκδίδει μαζικά λογαριασμούς, καταλόγους και άλλα παραστατικά για ομάδες υπόχρεων, π.χ. λίστα ανενημέρωτων ενδείξεων. Με το ίδιο σύστημα εκδίδει πλήθος στατιστικών και οικονομικών στοιχείων
 • Μεταφέρει αυτόματα όλες τις απαραίτητες εγγραφές στη νέα περίοδο, κατά το άνοιγμά της
 • Δυνατότητα αποστολής των λογαριασμών, είτε στον ενοικιαστή, είτε στον ιδιοκτήτη, είτε σε άλλη διεύθυνση επίδοσης
 • Καθορισμός ποσοστών ελέγχου για υπερκατανάλωση και υποκατανάλωση, ώστε να εντοπίζονται τα χειριστικά λάθη
 • Ο χρήστης καταχωρεί μόνο την τελευταία μέτρηση. Τα κυβικά υπολογίζονται αυτόματα βάση της προηγουμένης, ενώ έχει άμεση πληροφόρηση και ανάλυση της κίνησηςπεριόδου
 • Δυνατότητα για αυτόματο υπολογισμό ενδείξεων σύμφωνα με: την ελάχιστη κατανάλωση, το μέσο όρο κατανάλωσης, το ποσοστό κατανάλωσης προηγούμενης περιόδου και το ποσοστό κατανάλωσης του προηγουμένου έτους

Οργανώστε αποτελεσματικά την διαχείριση, τους πόρους και τα έσοδα του ΟΤΑ σας με την εφαρμογή Genesis της SingularLogic

Διαχείριση Συνδέσεων Αποχέτευσης

Περιγραφή εφαρμογής

Το πρόγραμμα «Αποχέτευση» παρακολουθεί τη διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων του Δήμου με το δίκτυο αποχέτευσης. Υπολογίζει τα τέλη που πρέπει να χρεωθεί κάθε ιδιοκτήτης κατά τη σύνδεση του ακινήτου του με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, παρακολουθεί τις εργολαβίες που αφορούν στην κατασκευή και συντήρηση των αγωγών αποχέτευσης

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

 • Τήρηση μητρώου υπόχρεων
 • Τήρηση μητρώου εργολάβων
 • Τήρηση μητρώου ακινήτων
 • Διαχείριση εργολαβιών
 • Διαχείριση χρεώσεων ακινήτων
 • Στατιστικά

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα