• Ώρες Λειτουργίας
 • Δευ - Παρ : 9:00 πμ έως 5:00 μμ

SingularLogic SHR

SingularLogic Μισθοδοσία


Το SingularLogic Human Resources αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, καθώς και συντάξεων

Έχει σχεδιασθεί με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, σε ότι αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση του προσωπικού και των συνταξιούχων, σύμφωνα με τις ιδιομορφίες της ελληνικής νομοθεσίας και πραγματικότητας, που αφορούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό φορέα

Το SHR ενδείκνυται για εταιρείες μεγάλου βεληνεκούς του Ιδιωτικού Τομέα και για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς ανταποκρίνεται στις μεταββαλόμενες ανάγκες των ταμείων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Αποτελείται από τέσσερα βασικά υποσυστήματα, τα οποία λειτουργούν είτε χωριστά το καθένα είτε και συνδυασμένα ως ένα ενιαίο σύστημα:

 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μισθοδοσία
 • Παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού (Ωρομέτρηση)
 • Move tracking

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το Ανθρώπινο Δυναμικό και τη ροή της Μισθοδοσίας Προσωπικού με την εφαρμογή SHR της SingularLogic

Προτερήματα SingularLogic SHR

Με τη βοήθεια του SingularLogic Human Resources κάθε επιχείρηση εξασφαλίζει την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων και ιστορικών στοιχείων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των workflows που επιτελεί η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της λειτουργίας της, να εξοικονομήσει χρόνο, να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σωστή αξιοποίηση των ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους της

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μητρώο προσωπικού
 • Οργανωτική δομή
 • Βαθμολογική / Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων
 • Κανονισμοί εργασίας
 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Αξιολόγηση
 • Άδειες – Απουσίες - Ασθένειες προσωπικού
 • Ατυχήματα – Τραυματισμοί
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση προσωπικού
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Πάγιος εξοπλισμός
 • Παροχές εκτός μισθοδοσίας
 • Εξοδολόγια
 • Ιατρικοί έλεγχοι προσωπικού
 • Οχήματα εταιρείας

Μισθοδοσία
 • Αποδοχές
 • Εισφορές
 • Συμβάσεις
 • Υπολογισμοί / Εκτυπώσεις
 • Αποστολή δεδομένων
 • Παραγωγή αρχείων XML για αποστολή τους στην ΕΑΠ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών)

Παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού (Ωρομέτρηση)
 • Τρόποι υπολογισμού εργασιακού χρόνου εισφορές
 • Διαχείριση παρουσιών
 • Έκδοση καταστάσεων ελέγχου & πληροφοριακών καταστάσεων
 • Σύνδεση με το κύκλωμα της μισθοδοσίας

Move tracking
 • Online ενημέρωση ωρομέτρησης
 • Αποφυγή διπλών χτυπημάτων
 • Σύνδεση φωτογραφιών
 • Έλεγχος και ταυτοποίηση ενεργών – ανενεργών εργαζομένων

OK
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. Περισσότερα